Kumpulan Berita dan Info Unik Lucu Terbaru

Wednesday, September 19, 2018

Sikap dan Keutamaan yang Ditunjukkan oleh Para Ulul Albab

Ulul albab adalah orang-orang yang berakal. Menggunakan akalnya dengan baik. Seperti dalam Al Qur'an surat Ar Ra'd ayat 19, Allah Ta'ala berfirman:

"Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran."

Akal merupakan anugerah besar dari Allah Ta'ala. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, hanya manusialah yang diberi akal, yang mana dapat digunakan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dan orang-orang yang berakal, memiliki keutamaan dan sifat yang disebutkan dalam Al Qur'an. Apa saja itu?
Jadilah orang berakal

Inilah Sikap dan Keutamaan yang Ditunjukkan oleh Para Ulul Albab:

1. Mengetahui rahasia dibalik hukum-hukum.

"Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (QS Al Baqarah:179)

2. Takut terhadap akibat dari setiap perbuatan.

Allah Ta'ala berfirman dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 197, "Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal."

3. Menganggap dunia ini hanya rumah sementara, bukan tempat tinggal selamanya.

"Bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia"." (QS Ali Imran: 190-191)

4. Mengambil pelajaran dan memaknai sejarah.

"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal." (QS Yusuf: 111)

5. Menerima berbagai informasi dan memilih yang terbaik.

Allah Ta'ala berfirman dalam Al Qur'an surat Az Zumar ayat 18, "Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya... mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal."

6. Ahli ibadah dan tahajjud.

"(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Sesungguhnya orang  yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."

Semoga, kita menjadi golongan orang-orang yang berakal. Wallahu a'lam.

close